Anna-rét Kápolna

Anna-réti miséző és emlékhely
építészeti ötletpályázat

Hely: Budapest, XII. kerület-Normafa-Anna-rét

Tervezés: 2018

Bp. Főváros XII. ker. – Hegyvidék,  Anna-réti miséző-, emlékhely koncepcióterv:

Az Anna – rét napjainkban és a múltban is a Főváros lakosságának közkedvelt kirándulóhelye.

A hely múltját tanulmányozva láthatjuk, hogy ismertsége nem új keletű hagyománya a 18. századig nyúlik vissza.
Nagyobb ünnepek gyülekezőhelyén kívül, kedvelt kirándulóhelyként is nyilvántartották az itt létesült Anna-kápolna révén.

A helyszín kiválasztásánál a kis, közepes, valamint nagy létszámú rendezvények megtartásának lehetősége jelentette az egyik fő szempontot számunkra.

Továbbá fontosnak tartottuk a korábbi szakrális helyszínek tiszteletben tartását, azok emlékként történő megőrzését is.

A három szakrális pont által határolt terület szabadtéri templomként is definiálható.

Az Anna- kápolna és környezete a templom előtere, kertje, a liturgikus eseményekhez tartozó gyülekező hely.

A facsoport által határolt terület a templom főbejárataként aposztrofálható, mely egyébként meditációs ligetként is működhet rendezvényen kívül.

A tisztás végén elhelyezkedő miséző helyet magába foglaló kápolna az oltár helye.

A tisztás területe az a szabadtéri liturgikus tér, mely a szertartás nagyságának és típusának megfelelően alakítható ki a hívők létszámához igazodóan.  Ideiglenes installációkkal is a rendezvény ünnepélyességének megfelelően úgy hisszük, hogy a fenti elrendezéssel és működtetéssel valamennyi a pályázatban megjelölt esemény részére méltó környezet biztosítható a szakrális rendezvények megtartásához.

A szakrális helyszín arculati kialakítása

A hely fő megközelítési iránya a nyugati oldalról a gépkocsi út felől induló egyenes gyalogút jelenti, míg másodlagosan a kiránduló ösvényekről illetve a zöldterületről érhető el. Az újraépült kápolna környezetében egy rendezett szilárd burkolat kialakítását tartjuk szükségesnek, melynek szélén helyezkedik el a Kápolna, előtte a megemlékezés részére elkülönített területrésszel.
A korábban Engesztelő Kápolna létesítésére szánt terület helyén, melyet 6 db telepített fa határol el, meditációs helyszínt kívánunk kialakítani, mely egyben a „liturgikus szabadtér” funkciójú erdei tisztás bejárataként is szolgál.

Az új miséző hely a kelet-nyugati irányban fekvő erdővel határolt tisztás végén, egy keleti irányban lejtő domboldal tetején, javasoljuk elhelyezni.

Megközelítése Anna-Kápolna felőli sétány, illetve a szemben lévő Meditációs liget felől lehetséges a nagyközönség részéről.

Az egyházi személyek az Anna- Kápolnára vezető főút tovább vezetett részéről lehetséges.

A mise kápolnát a tisztást végén emelkedő oromra telepítettük, melyhez egy emlékfal csatlakozik. E mögött található a miséző egyházi személyek felvezető lépcsője a kápolnához.

Tájba illesztés ökológiai adottságainak való megfelelés.

Tervünket a meglévő táji természeti adottságokhoz igazodva alakítottuk ki, teljes mértékben igazodva a topográfiai adottságokhoz is.

Tájépítészeti szempontból nem kívánjuk a kialakított környezetet és annak növényállományát megváltoztatni.

Mesterséges növénytelepítés, – virágágyás – a kiemelt helyszíneken kis felületekben jelenhet meg.

A közönség fogadására fenntartott tisztáson – „szabadtéri liturgikus téren” – is a meglévő gyep kezelését, nyírását, szükség esetén felszíni öntözését tartjuk szükségesnek, közvetlen környezetében a természetes flóra megtartásával együtt. a kiemelt helyszínek faállományának karbantartása, kertészeti ápolása kívánatos.

A benyújtott pályamű zárójelentésének értékelése:

„A pályázat klasszikus kis kápolna, amely jelként is tudna működni az adott területen. Méretével nem nagy területet foglal el az Anna-réti tájban, illetve a szánkó és sípályákban, előnye szép formáján kívül az is, hogy zárható, és zavartalan miséző helyet biztosít, de néhány hívő is befér a kápolnába. Mindenképpen az egyik legrokonszenvesebb megoldás a beadottak közül, kiérlelt forma és vissza tud utalni még a magyar népi építészetre is. Ha valóban komoly igény merül fel arra, hogy a miséző hely zárható legyen, egyben jelként is működjön, figyelemre méltó munka. A terv megejtően szép grafika.”