Hajdúszoboszló - Rendezvénycsarnok

Multifunkcionális rendezvénycsarnok, Hajdúszoboszló

Ötletpályázat – 2020

Az ötletpályázat célkitűzésének megfelelően egy multifunkcionális épület tervezésével olyan
épületegyüttes létrehozására törekedtünk, mely a város sport, kulturális, turisztikai-gazdasági igényeit hosszú távon is szolgálni tudja.

A multifunkcionális sportcsarnok elhelyezési javaslatának indoklása:
– A tervezendő csarnok helyszínéül a volt vezetőképző melletti déli helyszínt javasoljuk.
Az épület elhelyezését az alábbiakkal indokoljuk.
– A célként megfogalmazott sport, kulturális, gazdasági, -turisztikai egység megvalósításához kedvező feltételeket nyújtó terület.
– Az épület elhelyezése a meglévő sport és szálláshelyek működését hátrányosan nem érinti.
– A fő közlekedési útról – a debreceni út felől – a legkönnyebben elérhető helyszín a városközpont és a főút felől is kedvező környezeti kapcsolódás mellett.
– A javasolt telepítés jó feltételeket biztosít az épület forgalmi kiszolgálásához, kedvező környezeti kapcsolódás mellett.
– A helyszín a legkevesebb növényzettel borított terület, ezért a meglévő növényzet károsítása elkerülhető.
– A területtől északra található szállásépületek felújításával és bővítésével egymást kölcsönösen erősítő funkcionális együttes hozható létre. Sporttábor, edzőtábor, kulturális és oktatási központ stb.
– Az építészetileg értékes korábbi épületegyüttes újrahasznosítható. Értékek megszüntetése helyett értékmentést javasoljuk.
– A területen hosszú távon is rendezetté válhat.
– Az új együttes kihatással lehet a városi termálfürdő működésére is (szálláslehetőség; kiegészítő sportlehetőségek).

Az épület koncepcionális elrendezése- ütemezhetőség:
–   A fás-ligetes környezetbe helyezendő csarnok tömegalakításánál lehetőség szerint egy bontottabb épülettömeg kialakítását javasoljuk. A javasolt épület elhelyezésével a jelenlegi beépítés módjához szeretnénk illeszkedni, mely egyben a megvalósítás pénzügyi adottságaihoz is rugalmasabb módon tud igazodni.
–   A javasolt építési fázisokat úgy alakítottuk, hogy az épület minden fázisában tudjon funkcionálni.
A bővítés a megépült épületrészek működését ne befolyásolja.

Csarnok funkcionális elrendezése:

–   A parkoló felőli főkapun át a földszinti előtérbe érkezünk. Innen lépcsőn és liften érjük el az emeleti előcsarnok szintjét. Ez a többfunkciós kiállítási terület is, illetve a nagy létszámú rendezvények előcsarnoka és szünetbéli tartózkodási helye.
–   Az épület középső zónájában a rendezvényterem helyezkedik el, kétoldalt fix, illetve mozgatható
lépcsős lelátóval.
–   A nagyterem bal oldalán található a sportrendezvényekhez tartozó öltöző csoport blokkja a
földszinten, valamint a rendezvényhez kapcsolódó irodák és konferencia helyiségek az emeleten.
–   Jobb oldalon a személyzeti és az üzemeltetéshez tartozó kiszolgáló helységek sorakoznak.
Az emeleti szinten, a nézőtér mögötti sávban egyik oldalon a VIP, míg a túloldalon a hangosítás-és
világítás funkciói helyeztük el. Ebben a sorban találhatóak a közönségforgalmi vizesblokkok is.
–   A főbejárattal szembeni oldalon az eszköztároló terek, gazdasági bejárat helyezkedik el.

Építési szakasz:
–   A wellness-fitnesz együttes épületszárnyát javasoljuk, mely természetesen együtt is
megvalósítható a tervezett épületegyüttessel. (futópályáknak, erdei kondi, kiránduló- és pihenőhelyeknek stb.)
–   A terület parkerdőként való csatlakozását a tervezett sportterülethez mindenképpen
kívánatosnak tartjuk.
–   Az épületszárny főbejáratát a területre bevezető sétány végén oldanánk meg. A program szerint kért funkciók kétszintes elhelyezését javasoljuk.
–   Gazdasági kiszolgálása az intézmény gazdasági udvara felől oldható meg.
–   A tömegsport épület a multifunkcionális csarnok felől is megközelíthető a belső kapcsolattal.

Meglévő épületeket tartalmazó szállásfunkciók javasolt korszerűsítése, bővítése:
–   A meglévő épületegyüttes a Középület Tervező Intézetnél Zalaváry Lajos műtermében készült.
–   Az épületegyüttes telepítésén és „építészeti megjelenésén”, valamint a természettel kialakított viszonyán felismerhető a skandináv építészet hatása.
Az épületcsoporton a Mester téglaépítészeti korszaka tükröződik vissza. Korszerűsítése és bővítése, nem csak értékmegőrzés szempontjából lenne fontos, a régi és új találkozása izgalmasan kiegészíti, gazdagítja egymást nem csak funkcionális szempontból.
Mindezek miatt az épületegyüttes megtartását javasoljuk.

Javaslataink főbb vonalakban:
–   A szállásépület két utcával párhuzamos szárny középfolyosós szállodaszárnyként alakítandó ki,
míg a keresztirányú épületrész külső folyosós apartman-szárnyként javasolt bővíteni.
Az előirányzott építési magasság Fsz. + 3 szint.
–   A belső oldalon lévő földszintes szállássor, valamint a rendezvény épület korszerűsítést követően
eredeti funkciójában üzemelhet tovább.
–   Az épületek közötti terek rendezésével és felújításával kedvező feltételeket biztosíthat a
szabadtéri sportolási lehetőségre is. (sportudvarok, kondi park stb.)