Nemzeti Emlékhely

Helyszín:     Székesfehérvár

Tervezés:     2009

A pályázat tárgya a Szent István király által épített királyi koronázó- és temetkezési hely.
Feladat: A Székesfehérvári Bazilika romjainak védelme, az egykori bazilika, mint szakrális emlékhely, az Árpád házi, valamint a későbbi magyar királyok koronázási- és temetkezési helyszíneként „történelmi emlékhelyként” való bemutatása.

A város fontosnak tartotta, hogy a helyszínt mint városi térként is funkcionáljon.

A templom megmaradt romkertjét megvédve, a temetkezési helyek visszaállításával és a koronázási szertartásokhoz tartozó oltár pótlásával terveztük meg a helyszínt.
Az emlékhelyhez egy fogadótér és kétoldali bemutató árkádsor is tartozik, az épület,
valamint korának történelmét idézi meg.

A romok lefedését az árkádokat képező oldalsó lehatárolás felett biztosítottuk, elkerülve a nyomott pince jellegű tereket,  valamint az egykori bazilika területének áttekinthetőségét biztosítva. Megoldásunk egyben egységet képez az 1938-ban megvalósult Lux Kálmán és Lux Géza részéről tervezett emlékhellyel. Pályázatunkat a kortárs építészet eszközeivel oldottuk meg, szerves egységbe integrálva a műemléki romterület emlékeit, a korábbi emlékhely épületét és a tervezett új véleményünk szerint izgalmas épületegyüttest.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a kiíró illetve az általa felállított zsűri nem látta meg a benne rejlő hosszú távon is kibontakozó lehetőségeket.

A pályázat gyakorlatilag eredménytelennek volt tekinthető, mivel a preferált tervek végül nem valósultak meg, így talán egyszer még lehetőség kínálkozhat számunkra.